หน้าแรก > สินค้า > กระดาษแนปกิ้น 

กระดาษแนปกิ้น พิมพ์โลโก้

กระดาษแนปกิ้น หรือ กระดาษทิชชู่สำหรับเช็ดปาก ที่ร้านค้าและร้านอาหาร หันมาใส่ใจจุดเล็กๆ เพื่อเพิ่มการจดจำของแบรนด์ให้กับผู้บริโภค ที่มาใช้บริการในร้านค้า หรือ ร้านอาหารนั้นเอง หากท่านเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือร้านค้า กระดาษแนปกิ้น หรือ กระดาษทิชชู่เช็ดปาก อาจเป็นกระดาษใบนึงที่ช่วยให้ผู้บริโภคนั้น จดจำแบรนด์ของร้านได้ง่ายขึ้น

กระดาษแนปกิ้น 33×33 cm. พับ8  (แนะนำ)

พิมพ์โลโก้

 • พิมพ์ 1,2 สี
 • ความหนา: กระดาษ 1 , 2 ชั้น
 • ขั้นต่ำการผลิต: 10 ลัง
 • การบรรจุ: ชนิดกระดาษ 1ชั้น > 4,000 แผ่น / กล่อง
                 ชนิดกระดาษ 2ชั้น > 2,000 แผ่น / กล่อง

ไม่พิมพ์โลโก้

 • ความหนา: กระดาษ 1 , 2 ชั้น
 • ขั้นต่ำการผลิต: 10 ลัง
กระดาษแนปกิ้น พิมพ์โลโก้ 33พับ8
กระดาษแนปกิ้น 33×33 cm. พับ4  

พิมพ์โลโก้

 • พิมพ์ 1, 2 สี
 • ความหนา: กระดาษ 1 , 2 ชั้น
 • ขั้นต่ำการผลิต: 10 ลัง
 • การบรรจุ: ชนิดกระดาษ 1ชั้น > 4,000 แผ่น / กล่อง
                 ชนิดกระดาษ 2ชั้น > 2,000 แผ่น / กล่อง

ไม่พิมพ์โลโก้

 • ความหนา: กระดาษ 1 , 2 ชั้น
 • ขั้นต่ำการผลิต: 10 ลัง
กระดาษแนปกิ้น พิมพ์โลโก้

กระดาษแนปกิ้น 30×30 cm. พับ4

พิมพ์โลโก้

 • พิมพ์ 1, 2 สี
 • ขั้นต่ำการผลิต: 10 ลัง
 • ความหนา: ชนิดกระดาษ 1, 2 ชั้น
 • การบรรจุ: ชนิดกระดาษ 1ชั้น > 4,000 แผ่น / กล่อง
                 ชนิดกระดาษ 2ชั้น > 2,000 แผ่น / กล่อง

ไม่พิมพ์โลโก้

 • ความหนา:  ชนิดกระดาษ 1 ชั้น
 • ขั้นต่ำการผลิต: 10 ลัง

กระดาษแนปกิ้น พิมพ์โลโก้