ถุงช็อปปิ้ง HDPE สีขาวนม

ผลิตถุงพลาสติก พิมพ์โลโก้ ตามออร์เดอร์ลูกค้า

 • พิมพ์1สี1ด้าน ขั้นต่ำการผลิต 10,000-40,000ใบ
 • พิมพ์2สีขั้นไป ขั้นต่ำการผลิต 20,000-50,000ใบ
 • จำนวนขั้นต่ำขึ้นอยู่กับขนาดถุงพลาสติก
 • ราคาขึ้นอยู่กับแบบที่ลูกค้าต้องการพิมพ์
 • ขนาดถุงพลาสติก: ลูกค้าสามารถกำหนดเองได้
 • จำนวนใบ/ 1 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับ ขนาดถุงพลาสติกและความหนาของถุง
 • ระยะเวลาการผลิต: 25-35 วัน

ผลิตถุงพลาสติก แบบไม่พิมพ์โลโก้

 • ขั้นต่ำการผลิต: 10,000-30,000ใบ
 • ขนาดถุงพลาสติก: ลูกค้าสามารถกำหนดเองได้
 • ระยะเวลาการผลิต: 15-25 วัน

ถุงช็อปปิ้ง LLDPE

ผลิตถุงพลาสติก พิมพ์โลโก้ ตามออร์เดอร์ลูกค้า

 • พิมพ์1สี1ด้าน ขั้นต่ำการผลิต 10,000-40,000ใบ
 • พิมพ์2สีขั้นไป ขั้นต่ำการผลิต 20,000-50,000ใบ
 • จำนวนขั้นต่ำขึ้นอยู่กับขนาดถุงพลาสติก
 • ราคาขึ้นอยู่กับแบบที่ลูกค้าต้องการพิมพ์
 • ขนาดถุงพลาสติก: ลูกค้าสามารถกำหนดเองได้
 • จำนวนใบ/ 1 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับ ขนาดถุงพลาสติกและความหนาของถุง
 • ระยะเวลาการผลิต: 25-35 วัน

ผลิตถุงพลาสติก แบบไม่พิมพ์โลโก้

 • ขั้นต่ำการผลิต: 10,000-30,000ใบ
 • ขนาดถุงพลาสติก: ลูกค้าสามารถกำหนดเองได้
 • ระยะเวลาการผลิต: 15-25 วัน