ถุงพลาสติกหูหิ้ว HDPE ไม่ใส่สี

ผลิตถุงพลาสติก พิมพ์โลโก้ ตามออร์เดอร์ลูกค้า

 • พิมพ์1สี1ด้าน ขั้นต่ำการผลิต 200กิโลกรัม
 • พิมพ์2สีขั้นไป ขั้นต่ำการผลิต 300กิโลกรัม
 • ราคาขึ้นอยู่กับแบบที่ลูกค้าต้องการพิมพ์
 • ขนาดถุงพลาสติก: ลูกค้าสามารถกำหนดเองได้
 • จำนวนใบ/ 1 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับ ขนาดถุงพลาสติกและความหนาของถุง
 • ระยะเวลาการผลิต: 25-30 วัน

ผลิตถุงพลาสติก แบบไม่พิมพ์โลโก้

 • ขั้นต่ำการผลิต: 100 กิโลกรัม/ ไซส์
 • ขนาดถุงพลาสติก: ลูกค้าสามารถกำหนดเองได้
 • ระยะเวลาการผลิต: 15-20 วัน

ถุงพลาสติกหูหิ้ว HDPE สีขาวนม

ผลิตถุงพลาสติก พิมพ์โลโก้ ตามออร์เดอร์ลูกค้า

 • พิมพ์1สี1ด้าน ขั้นต่ำเริ่มต้น 200กิโลกรัม
 • พิมพ์2สีขั้นไป ขั้นต่ำเริ่มต้น 300กิโลกรัม
 • ราคาขึ้นอยู่กับแบบที่ลูกค้าต้องการพิมพ์
 • ขนาดถุงพลาสติก: ลูกค้าสามารถกำหนดเองได้
 • จำนวนใบ/ 1 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับ ขนาดถุงพลาสติกและความหนาของถุง
 • ระยะเวลาการผลิต: 25-30 วัน

*หากนื้อถุงพลาสติกเป็นสีนอกเหนือจากขาวนม*

 • พิมพ์1สั1ด้าน ขั้นต่ำเริ่มต้น 300กิโลกรัม

ผลิตถุงพลาสติก แบบไม่พิมพ์โลโก้

 • ขั้นต่ำการผลิต: 100 กิโลกรัม/ ไซส์
 • ขนาดถุงพลาสติก: ลูกค้าสามารถกำหนดเองได้
 • ระยะเวลาการผลิต: 15-20 วัน

ถุงพลาสติกหูหิ้ว LLDPE

ผลิตถุงพลาสติก พิมพ์โลโก้ ตามออร์เดอร์ลูกค้า

 • พิมพ์1สี1ด้าน ขั้นต่ำเริ่มต้น 200กิโลกรัม
 • พิมพ์2สีขั้นไป ขั้นต่ำเริ่มต้น 300กิโลกรัม
 • ราคาขึ้นอยู่กับแบบที่ลูกค้าต้องการพิมพ์
 • ขนาดถุงพลาสติก: ลูกค้าสามารถกำหนดเองได้
 • จำนวนใบ/ 1 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับ ขนาดถุงพลาสติกและความหนาของถุง
 • ระยะเวลาการผลิต: 25-30 วัน

*หากนื้อถุงพลาสติกเป็นสีนอกเหนือจากขาวนม*

 • พิมพ์1สั1ด้าน ขั้นต่ำเริ่มต้น 300กิโลกรัม

ผลิตถุงพลาสติก แบบไม่พิมพ์โลโก้

 • ขั้นต่ำการผลิต: 100 กิโลกรัม/ ไซส์
 • ขนาดถุงพลาสติก: ลูกค้าสามารถกำหนดเองได้
 • ระยะเวลาการผลิต: 15-20 วัน